Tag Archives: ذهن قوی

حسابدار ثروت ساز/تلقین پولساز

تلقین پولساز حسابدار موفق مخصوص حسابدارانی است که میخواهند درآمد خود را افزایش دهند این پادکست برای تقویت باورهای کسانی که در شغل حسابداری هستند و میخواهند بعد از سه ماه به درآمد میلیونی برسند و در جای بهتر شغل بهتر موقعیت بهتری باشند. عبارات تاکیدی مثبت حسابدار موفق: شما در مرحله اول باید باور […]